Biuletyn Informacji Publicznej RPO

GIODO w sprawie wycieku danych z bazy PESEL

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał odpowiedź na swoje wystąpienie od Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na temat wycieku danych z rejestru PESEL. GIODO poinformował, że w kancelariach komorniczych, które skierowały najwięcej zapytań do rejestru PESEL, zaplanowano przeprowadzenie kontroli zgodności przetwarzania przez te podmioty danych z przepisami o ochronie danych osobowych. Wskazane kontrole zostaną przeprowadzone w październiku 2016 r. O wynikach kontroli RPO zostanie poinformowany po ich zakończeniu.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2016-09-26 11:08:54
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-01-22 11:50:20
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk