Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ostrów Mazowiecka, Zambrów, Grajewo, Augustów, Białystok - spotkania regionalne RPO

Data:
,
Tagi: kalendarium

Rzecznik przyjeżdża dla Państwa, aby porozmawiać o prawach człowieka w praktyce – o tym, co jest dla mieszkańców danego miasta, regionu, a także społeczeństwa obywatelskiego i sektora pozarządowego trudne i wymaga zmian. Pyta się także o dobre pomysły i działania – bo w całej Polsce jest ich mnóstwo, tylko nikt o tym w Warszawie nie słyszał. A tak zdobytą wiedzą Rzecznik chce się dzielić z innymi.

Wszystkie zgłaszane w czasie spotkań sprawy są szczegółowo notowane przez współpracowników RPO,  potem analizowane w Biurze RPO. Wspólnie podejmiemy próbę znalezienia rozwiązań zgłoszonych spraw.

Spotkania będą odbywały się według kolejności w: Ostrowi Mazowieckiej, Zambrowie, Grajewie, Augustowie, Białymstoku.  

Szczegółowy program spotkań konsultacyjnych Rzecznika Praw Obywatelskich:

  • Ostrów Mazowiecka, Stara Elektrownia, ul. 11 Listopada 7: 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) godz. 14.30 – 16.30:
  • Zambrów, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2a: 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) godz. 18.00 – 20.00
  • Grajewo, Miejska Biblioteka Publiczna - Oddział dla dzieci, Os. Broniewskiego 3: 10 kwietnia 2019 r. (środa) godz. 14.30 – 16.30
  • Augustów, Miejski Dom Kultury, Rynek Zygmunta Augusta 9: 10 kwietnia 2019 r. (środa) godz. 18.00 – 20.00
  • Białystok, Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3: 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 17.30 – 19.30

Rejestracja ułatwia nam organizację spotkania, dlatego bardzo nam na niej zależy.
Przesłanie zgłoszenia oznacza za pośredmictwem formukarza www.rpo.gov.pl/formularz/spotkania-w-Podlaskiem oznacza, że już na Państwa czekamy. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe potwierdzenie. Dane służą wyłącznie organizacji spotkań.

Można się z nami kontaktoiwać mailem: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl lub telefonicznie: (22) 55 17 944

W spotkaniach uczestniczy prawnik Biura RPO, któremu można przedstawić swoją sprawę bez konieczności omawiania jej na forum publicznym. Można się od niego dowiedzieć, czy w sprawie może pomóc RPO, a jeśli nie, to kogo z tym pójść

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Jeśli macie Państwo pytania, prosimy pisać: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk