Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO na Karczaku – jak ochrona przyrody łączy się z ochroną dziedzictwa kulturowego

Data:

"Na Karczaku” to miejsce, które powstało w 2012 r.. To gospodarstwo rolne wśród pól na skraju Bagien Biebrzańskich: dom, ogród, sad, łąki. Kolonia na uboczu.

Właściciele prowadzą gospodarstwo ekoturystyczne pokazując, jak ochrona przyrody łączy się z ochroną dziedzictwa kulturowego tych terenów. Wspierają tradycyjne technologie budowlane i rolnicze, i żywą wciąż na Podlasiu kulturę ludową – tkactwo, pisankarstwo, wikliniarstwo. Promują ekologiczny styl życia i naturalne ogrodnictwo

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska
Data:
Operator: Anna Kabulska