Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Osoby pozbawione wolności chore na żółtaczkę typu C – odpowiedź Służby Więziennej

Data:

Służba Więzienna podziela troskę Rzecznika Praw Obywatelskich o stan zdrowia osób pozbawionych wolności i w pełni akceptuje przedstawione propozycje zmierzające do poprawy sytuacji epidemiologicznej w zakresie wirusowego zapalenia wątroby typu C wśród osób przebywających w jednostkach penitencjarnych – napisał Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Jerzy Kopeć w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika.

Wskaźniki dotyczące częstości występowania wirusowego zapalenia wątroby typu B i C w populacji osób pozbawionych wolności są wyższe niż dla ogółu społeczeństwa. Tymczasem zarówno więźniowie, jak i personel jednostek penitencjarnych nie dysponują wystarczającą wiedzą na temat chorób zakaźnych przenoszonych drogą krwi.

Płk Jerzy Kopeć zapewnił, że Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej podejmuje liczne działania ukierunkowane na stały wzrost kompetencji personelu medycznego i niemedycznego SW w zakresie zagadnień dotyczących profilaktyki i terapii chorób zakaźnych w warunkach izolacji penitencjarnej. Wskazał m.in. na organizowane przez Biuro Służby Zdrowia tematyczne konferencje naukowo-szkoleniowe.

Ponadto Centralny Zarząd Służby Więziennej – zgodnie z sugestią RPO – wprowadzi jako zadanie ciągłe, do realizacji od przyszłego roku przez Naczelnych Lekarzy Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej programy oświatowo-zdrowotne dotyczące problematyki związanej z chorobami zakaźnymi przenoszonymi przez krew ze szczególnym uwzględnieniem wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Płk Kopeć przedstawił również dane statystyczne dotyczące pacjentów leczonych z powodu WZW typu C oraz poinformował o kosztach ich leczenia.

IX.517.283.2015

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk