Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Osoby pozbawione wolności chore na żółtaczkę typu C

Data:

Osadzeni chorzy na wirusowe zapalenie wątroby (WZW) typu C zaczynają być leczeni dopiero po około 3 latach. Zwykle ma to miejsce wtedy, gdy stan zdrowia pacjenta ulega takiemu pogorszeniu, że istnieją przesłanki do pilnego skierowania na terapię.

Przyczyną długiego oczekiwania na pełną diagnostykę oraz wdrożenie terapii wobec chorych jest brak miejsc w Oddziale Chorób Zakaźnych w Zakładzie Karnym w Potulicach, jedynej placówce, gdzie leczy się osoby pozbawione wolności chore na WZW typu C.

Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP