Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Obywatelskie wysłuchanie publiczne ws. ustawy antyterrorystycznej - RPO przedstawia swoją opinię

Data:

- Hasło walki z terroryzmem nie może jednocześnie oznaczać nieuzasadnionej i nieproporcjonalnej ingerencji w prawa i wolności człowieka – zarówno obywateli RP, jak i cudzoziemców znajdujących się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej. I z tego punktu widzenia rządowy projekt budzi poważne wątpliwości – mówiła dr hab. Agnieszka Grzelak, zastępczyni dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze RPO, podczas obywatelskiego wysłuchania publicznego dotyczącego ustawy o działaniach antyterrorystycznych.

Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim. Wzięło w nim udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji, które zgłaszały swoje opinie w tracie procesu legislacyjnego. Podczas prac w Sejmie posłowie komisji administracji i spraw wewnętrznych nie przyjęli jednak wniosku o wysłuchanie publiczne. Dlatego organizacje zdecydowały się same zorganizować takie spotkanie, by przedstawić na nim swoje uwagi do projektu.

Agnieszka Grzelak zaprezentowała kluczowe zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące przygotowywanej ustawy. Zwróciła uwagę, że wiele zawartych w niej pojęć jest nieprecyzyjnych i może w nadmierny sposób ograniczać prawa obywatelskie. Wskazywała również na daleko idącą ingerencję w prawa cudzoziemców – chodzi m.in. o możliwość ich podsłuchiwania, pobierania materiału genetycznego czy odcisków palców.

- Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych zasadniczo podejmuje istotne zagadnienia z zakresu koordynacji działań służb. Dalecy jesteśmy od twierdzenia, że w ogóle nie jest potrzebny. Jednak budzi on poważne wątpliwości, co do dopuszczalnego konstytucyjnie ograniczenia praw i wolności człowieka. Z tego punktu widzenia ubolewamy nad faktem, że nad projektem nie przeprowadzono żadnej szerokiej debaty publicznej, która by pozwoliła na przedstawienie argumentacji i wypracowanie wspólnego stanowiska wraz z projektodawcą – zaznaczyła przedstawicielka RPO.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski, Fundację Panoptykon, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Fundację ePaństwo i Amnesty International, przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego i Pracownii Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia".

Ważne linki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk