Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Adam Bodnar na koszalińskim Kongresie Kobiet i jego przesłanie do uczestniczek Śląskiego Kongresu Kobiet

Data:

„Kobiecy Koszalin” - pod tym hasłem 16 kwietnia odbył się IV Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie, w którym wziął udział rzecznik praw obywatelskich. W swoim wystąpieniu dr Adam Bodnar zwrócił uwagę na problem dyskryminacji ze względu na płeć.

Uczestnicy kongresu rozmawiali m.in. o przemocy seksualnej wobec kobiet. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele policji, miejskiego ośrodka pomocy społecznej oraz prawnicy. W trakcie kongresu poruszono również problem tzw. ubóstwa emerytalnego kobiet. Uczestniczki dyskutowały także o tym, co można uznać za zagrożenie dla kobiecej kariery.

Na spotkanie Śląskiego Kongresu Kobiet rzecznik przygotował filmowe przesłanie. Mówi w nim, co może zrobić Rzecznik Praw Obywatelskich na rzecz równego traktowania (patrz niżej).

Ważne linki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk