Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Mowa nienawiści wobec Romów

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy: Badanie wpisów internautów zamieszczanych w portalach społecznościowych zawierających treści rasistowskie wobec mniejszości etnicznej romskiej w Polsce. Badanie intencji osób wpisujących rasistowskie treści oraz oczekiwanych przez nie skutków wpisów. Badanie wpływu wpisów na wzrost nastrojów rasistowskich w społeczeństwie. Badanie reakcji organów ścigania oraz administratorów portali na zawiadomienia o dokonaniu rasistowskich wpisów. Badanie w/w treści w mediach publicznych.

Stowarzyszenie Romów w Polsce

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk