Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Mowa nienawiści w Internecie

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat badania: Mowa nienawiści w Internecie - przesłanka rasy i pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, religii

Uzasadnienie: Zagadnienie mowy nienawiści w Internecie w odniesieniu do przesłanki rasy, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, jest jednym z większych wyzwań polskiej polityki równościowej. Aby skuteczniej zwalczać te szkodliwe zjawiska (które niejednokrotnie przeradzają się w nienawistne czyny) i aby mieć wiarygodne argumenty w prowadzeniu debaty publicznej (i legislacyjnej) posiadanie wiarygodnych badań i statystyk jest kluczowe. Warto zatem przeprowadzić badania zarówno na grupach mniejszościowych, które doświadczają nienawiści w Internecie, jak i spróbować przeprowadzić (oczywiście za pomocą odpowiedniej metodologii) czasowy monitoring wybranych mediów elektronicznych celem sprawdzenia poziomu występowania w nich nienawistnych komentarzy.

 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk