Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ministerstwo Sprawiedliwości ws. ustawy o biegłych

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie stworzenia kompleksowej regulacji dotyczącej działalności biegłych sądowych. Wiceminister Marcin Warchoł poinformował, że projekt ustawy został poddany konsultacjom publicznym. Swoje opinie przedstawili m.in. Prokurator Generalny, Krajowa Rad Sądownictwa, Sąd Najwyższy. Ponadto, wiceminister podkreślił, że od września 2014 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości była prowadzona przez NIK kontrola pt. „Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości".  W jej wyniku uznano za zasadne rozważenie zmian w przygotowanym projekcie ustawy o biegłych sądowych, tak aby zostały uwzględnione uwagi przedstawione podczas konsultacji a także wnioski z badań, które Ministerstwo Sprawiedliwości zleciło Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości. Obecnie resort oczekuje na zakończenie prac badawczych Instytutu, a następnie dokonanie ich analizy w kontekście przygotowanego projektu ustawy o biegłych sądowych. Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości zaznaczył, że dopiero wówczas możliwe będzie podjęcie decyzji co do dalszych prac legislacyjnych.

Rzecznik z uwagą będzie śledził dalsze losy projektowanej ustawy. Tym bardziej, że już od dawna sygnalizuje konieczność przyjęcia kompleksowej regulacji dotyczącej funkcjonowania biegłych sądowych. Jej wprowadzenie jest m.in. jednym z postulatów uwzględnionych w Rankingu RPO 2015.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP