Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Międzynarodowy Dzień Mediacji - 20 października

Data:

20 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji, a w dniach 17-21 października Tydzień Mediacji. W tym czasie organizowane są wydarzenia popularyzujące i promujące mediację jako polubowną metodę rozwiązywania sporów, będącą alternatywą dla postępowania sądowego.

Czym jest mediacja?

W polskim systemie prawnym mediacja przewidziana jest w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy, administracyjnych i karnych.

Polega na wypracowaniu rozwiązania sporu satysfakcjonującego dla stron, z pomocą neutralnej i bezstronnej osoby trzeciej, mediatora. Rozwiązywaniu problemów przy pomocy mediacji sprzyjają zasady tego postępowania, tj. poufność rozmów i dobrowolność. Ważne jest także poczucie sprawczości, czyli wpływ na rozwiązanie i odpowiedzialność za nie.

Dla stron udział w mediacji oznacza możliwość szybszego, tańszego i akceptowalnego dla obu stron zakończenia sporu, a także doświadczenie efektywnej, opartej na szacunku, komunikacji.

Konferencje z cyklu „Arbitraż i Mediacja”

Na mapie wydarzeń dotyczących polubownego rozwiązywania sporów ważne miejsce zajmuje od wielu lat Międzynarodowa Konferencja w Nowym Tomyślu poświęcona arbitrażowi i mediacji. W tym roku odbyła się 23 września pod tytułem "Arbitraż i Mediacja w Teorii i Praktyce-2022". Spotkania organizowane przez Sąd Arbitrażowy w Nowym Tomyślu zawsze są wartościowymi merytorycznie wydarzeniami, z udziałem prelegentów z całego świata.

Duża w tym zasługa prezesa sądu, arbitra i mediatora Włodzimierza Brycha, który niestrudzenie od wielu lat promuje polubowne metody rozwiązywania sporów i współpracę międzynarodową w tym zakresie.

Podczas wrześniowej konferencji wiele uwagi poświęcono arbitrażowi i mediacji w czasie wojny, a także kwestiom kierowania przez sędziów spraw do mediacji oraz zaufaniu do profesjonalnego mediatora. Nie zabrakło także wykładów specjalistycznych poświęconych, między innymi, mediacji w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz projektom zmian legislacyjnych w zakresie współpracy organów postępowań sądowych z mediatorami.

Istotne było wystąpienie dotyczące działań Polskiej Sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji GEMME, której celem jest promowanie mediacji wśród osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, w szczególności wśród sędziów. Polska Sekcja GEMME prowadzi także działalność edukacyjną promującą mediację wśród dzieci i młodzieży.

Działania RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich aktywnie promuje polubowne metody rozwiązywania sporów uczestnicząc w takich wydarzeniach jak Międzynarodowa Konferencja w Nowym Tomyślu, czy też obejmując je honorowym patronatem, jak I Konferencja edukacyjno-prawna "Mediacja rówieśnicza. Stan i perspektywy dla budowania społeczeństwa bez agresji", która odbędzie się 24 października w Kędzierzynie-Koźlu (także w formule online).

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowało także szkolenie "Mediacje w polskim systemie prawnym" dla działaczek i działaczy Inicjatywy "Nasz Rzecznik", które prowadziła pracowniczka Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski