Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Mediacja w Polsce

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz spotkała się z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych Maciejem Bobrowiczem. Rozmawiano na temat stanu i przyszłości mediacji – instytucji w dalszym ciągu niedocenianej w Polsce, mimo że jest uznanym na świecie i efektywnym sposobem rozwiązywania sporów i konfliktów. Rzecznik wyraziła podziękowanie Prezesowi KRRP za jego dotychczasową pracę i aktywność na rzecz rozwoju mediacji, która dobrze służy ochronie praw i wolności obywatelskich. Zgodzono się, że dzisiejszy, niezadowalający stan tej instytucji w naszym kraju wymaga szybkich, zdecydowanych i kompleksowych działań ze strony państwa. Rzecznik zapowiedziała wystąpienia generalne w tej sprawie.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP