MF: nie zmienimy prawa, ale podpowiemy podatnikom, jak dochodzić swoich racji

Data:
  • Minister Finansów dziękuje za przekazane przez RPO informacje o kłopotach z podatkami od nieruchomości osób, które z tych nieruchomości korzystać nie mogły (np. na ich ziemi działała kopalnia).
  • Zdaniem Ministra to jednostkowe przykłady, więc nie trzeba zmieniać przepisów.

RPO alarmował w maju, że przepisy podatku od nieruchomości są nieprecyzyjne – nie zawsze jest jasne, kto ma zapłacić ten podatek, kiedy ziemia należy do obywatela, ale użytkuje ją przedsiębiorca.  Pokazał  na przykładach, w jaki sposób źle użyte lub nieprawidłowo interpretowane słowa w ustawie krzywdzą ludzi: rolnicy, którym odebrano prawo do korzystania z własnej ziemi, muszą za nią płacić… wyższy podatek od nieruchomości. Bo ten, kto naprawdę na ich ziemi zarabia, nie mieści się w kategoriach opisanych przez prawo podatkowe.

Minister Finansów uważa, że w takiej sytuacji podatnicy powinni po prostu dochodzić należności od użytkowników ich ziemi, czyli np. od użytkujących je przedsiębiorstw. - "Poczucie pewności prawa i bezpieczeństwa wśród podatników, szczególnie tych niebędących podmiotami profesjonalnymi, jest jednak bardzo istotne. Mając to uwadze Ministerstwo Finansów zwróci się do Krajowej Administracji Skarbowej z wnioskiem o zamieszczenie w poradniku podatnika (https://poradnikpodatnika.gov.pl/) informacji o możliwości dochodzenia przez właściciela na drodze cywilnoprawnej praw majątkowych, w wysokości zapłaconego podatku, od podmiotów korzystających z gruntu. Poradnik podatnika to nowo tworzona platforma edukacyjna, gdzie zarówno przedsiębiorcy jak i indywidualni podatnicy znajdą przydatne informacje, porady i propozycje rozwiązań dotyczących m.in. podatków".

V.511.256.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-08-10 12:22:44
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-08-10 12:24:52
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk