Marcin Wiącek w mediach o interwencji dotyczącej sytuacji w DPS w Jordanowie

Data:
  • Dokonam analizy stanu prawnego i będę sprawdzał, czy w obecnym stanie prawnym instrumenty kontrolne są wystarczające. Do takich przypadków nie może dochodzić w XXI wieku, w państwie, w którego centrum jest ochrona godności człowieka
  • Nie możemy pozwolić na to, aby takie sytuacje się powtarzały. Mamy do czynienia z ludźmi, którym państwo jest winne szczególną pomoc, a więc z dziećmi i to jeszcze dziećmi z niepełnosprawnościami

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek 13 czerwca 2022 r. udzielił w mediach wypowiedzi na temat interwencji dotyczącej sytuacji w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie pod Krakowem.

- Jeśli te informacje które do nas docierają się potwierdzą, to jest to dramatyczny obraz znęcania się nad ludźmi, upokarzania ludzi. Przypomnijmy że mamy do czynienia z ludźmi najsłabszym, czyli z dziećmi z niepełnosprawnościami. A to są ludzie, którzy powinni znajdować się pod szczególną opieką ze strony państwa. Oczywiście oczekuję, że te informacje zostaną zweryfikowane zarówno w procedurze kontrolnej prowadzonej przez wojewodę, jak też jak wiemy zostało wszczęte postępowanie prokuratorskie i należy oczekiwać niezwłocznego działania w celu wyjaśnienia tej sprawy - podkreślił RPO.

- Nie możemy pozwolić na to, aby takie sytuacje się powtarzały - powiedział Rzecznik. Wskazał, że oprócz prokuratorskiego śledztwa konieczna będzie też weryfikacja przepisów, żeby kontrole były częste i niezapowiadane, a kontrolujący rozmawiali z podopiecznymi, a nie tylko z kadrą.

Marcin Wiącek zapewnił, że skorzysta ze wszystkich kompetencji, które przysługują Rzecznikowi Praw Obywatelskich, żeby tę sytuację wyjaśnić i żeby podopieczni tego domu pomocy społecznej jak najszybciej znaleźli się w miejscu, w którym będą mogli otrzymać właściwą pomoc.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2022-06-14 09:01:46
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data: 2022-06-14 10:25:12
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik