Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Lipiec - Miesiąc Dumy z Niepełnosprawności (wideo)

Data:

Kadr nagrania przedstawiający Monikę Wiszyńską-Rakowską. Na kadr naniesiony jest symbol odtwarzania - trójkąt w kole

Pełnomocniczka RPO ds. osób z niepełnosprawnościami Monika Wiszyńska-Rakowska – Każdy z nas jest istotną częścią społeczeństwa

Lipiec to Miesiąc Dumy z Niepełnosprawności. Został ustanowiony na pamiątkę przyjęcia ustawy o Amerykanach z niepełnosprawnościami z 26 lipca 1990 roku. Zakazywała ona dyskryminacji osób ze względu na ich niepełnosprawność na rynku pracy, w transporcie publicznym czy w dostępie do usług państwowych i samorządowych.  

Miesiąc Dumy z Niepełnosprawności obchodzą osoby, które uznają niepełnosprawność za jedną ze swoich cech. To czas, w którym społeczność osób z niepełnosprawnościami może się zjednoczyć, podnieść na duchu, wzmocnić swój głos i zostać usłyszana. Jest także zachętą do samoakceptacji i akceptacji wszystkich niepełnosprawności.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności, w tym zasady równego traktowania. W tym roku do zakresu zadań Rzecznika zostało dodane również promowanie zasady równego traktowania. To zadanie szczególnie istotne w świetle obowiązków nałożonych na Polskę przez Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Jednym z nich jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o niepełnosprawności, w tym promowanie wiedzy o zdolnościach i wkładzie osób z niepełnosprawnościami.

Takim wkładem jest aktywny udział w procesie monitorowania realizacji Konwencji. Konsultacje z osobami z niepełnosprawnościami stanowią obowiązkowy krok przed zatwierdzeniem przepisów każdej rangi, a ich postulaty powinny być uwzględniane w rezultacie wszystkich procesów decyzyjnych.  

Miesiąc Dumy z Niepełnosprawności jest zatem doskonałą okazją by przypomnieć, że każdy z nas jest istotną częścią społeczeństwa. I pełni w nim ważną rolę. 

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński