Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Pełnomocniczka RPO ds. osób z niepełnosprawnościami Monika Wiszyńska-Rakowska w mediach o dostępności wyborów

Data:

W rozmowie z portalem organizacji pozarządowych ngo.pl Monika Wiszyńska-Rakowska poruszyła przede wszystkim temat dostępności wyborów. Przedstawiła wystąpienia RPO skierowanych do samorządów i Państwowej Komisji Wyborczej. Wymieniła trudności, z jakimi w lokalach wyborczych, a także w ich otoczeniu, spotykają się osoby z niepełnosprawnościami. 

Mówiła również o zgłaszanych przez osoby G/głuche i niewidome postulatach dotyczących braku dostępnych treści kampanii wyborczej – tłumaczeń na PJM i niedostępności stron internetowych. Poruszyła także temat niemożności udziału w wyborach osób ubezwłasnowolnionych.

M. Wiszyńska-Rakowska mówiła ponadto o potrzebie szkoleń dla pracowników instytucji publicznych na temat obsługi osób z niepełnosprawnością, deinstytucjonalizacji oraz mieszkalnictwie wspomagany

Ważne linki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski