Kwota wolna od podatku: rząd zapewnia, że prace nad zmianą przepisów trwają

Data:

W jaki sposób zostanie wykonany wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed roku w sprawie kwoty wolnej od podatku? Zapytał o to Ministra Finansów Rzecznik Praw Obywatelskich. Teraz dostał oficjalną odpowiedź, że w Sejmie trwają prace w tej sprawie.

30 sierpnia RPO przypomniał Ministrowi Finansów o ciągle niezrealizowanym wyroku Trybunał Konstytucyjny z 28 października 2015 r. (sygn. akt K 21/14), który - rozpoznając sprawę z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich - orzekł, że niezwiększanie kwoty wolnej od podatku do poziomu, by gwarantowała ona co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodne z Konstytucją. Trybunał postanowił, że obecny, niekonstytucyjny przepis straci moc 30 listopada 2016 r.

Wiceminister finansów Leszek Skiba zapewnił RPO, że prace nad stosowną zmianą przepisów trwają, a dwa projekty są już opracowywane w sejmowej podkomisji.

Pierwszy projekt to prezydencki projekt  (druk nr 51), który przewiduje zwiększenie kwoty wolnej od podatku  z 3091 zł do 8000 zł.

Drugi projekt złożyli posłowie Nowoczesnej (druk nr 288). Przewiduje on podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych, do poziomu zapewniającego zwolnienie z podatku dochodów pozwalających na zapewnienie minimum egzystencji.

Oba projekty po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu zostały skierowane do dalszych prac legislacyjnych do Komisji Finansów Publicznych, a następnie projekty skierowano do prac w Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego.

„Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, iż zagadnienie dotyczące podwyższenia kwoty wolnej od podatku jest obecnie przedmiotem prac parlamentarnych oraz analiz Rządu, także w kontekście planowanej reformy systemu podatkowego” – napisał wiceminister Skiba.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-10-07 10:08:14
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-03-04 12:20:05
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk