Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nowe przepisy w sprawie kwoty wolnej od podatku – wyjaśnienia Ministra Rozwoju i Finansów

Data:

Po uchwaleniu przez Sejm zmiany przepisów dotyczących kwoty wolnej od podatku, Rzecznik ostrzegał Marszałka Senatu oraz Ministra Rozwoju i Finansów przed skutkami niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Rzecznik wskazywał, że regulacja w kształcie proponowanym przez Sejm (utrzymanie kwoty wolnej na dotychczasowym poziomie w 2017 r.) wprowadza do porządku prawnego przepis stanowiący powtórzenie normy prawnej uznanej uprzednio za niekonstytucyjną.

Uchwalenie przez Sejm nowelizacji budzącej wątpliwości Rzecznika nie zakończyło prac parlamentarnych. Senat wniósł poprawki w sprawie kwoty zmniejszającej podatek oraz zasad jej stosowania.

W ostatecznym kształcie nowelizacja przepisów w sprawie kwoty wolnej przewiduje, że:

  • osoby, które uzyskają roczny dochód na poziomie minimum egzystencji nie wyższy niż 6.600 zł, nie zapłacą podatku,
  • osoby, które uzyskują roczny dochód wyższy niż 6.600 zł, ale nie przekraczający 11.000 zł, zapłacą niższy podatek,
  • osoby zarabiające ponad 11.000 zł rocznie, ale nie więcej niż 85.528 zł, będą opodatkowane, tak jak na dotychczasowych zasadach,
  • osoby uzyskujące dochody powyżej 85.528 zł rocznie zapłacą wyższy podatek, gdyż w ich przypadku kwota wolna od podatku będzie ulegać stopniowemu zmniejszeniu,
  • w przypadku osób zarabiających więcej niż 127.000 zł rocznie , kwota wolna od podatku nie będzie miała zastosowania.

Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Natomiast do dochodów uzyskanych w 2016 r. stosuje się zasady dotychczasowe.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk