Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kryzys psychiczny u działaczy organizacji pozarządowych i ruchów nieformalnych - dalsze działania w ramach projektu

Data:

Po konferencji "Kryzys psychiczny u osób działających w organizacjach pozarządowych oraz ruchach nieformalnych” zorganizowanej 6 lutego 2020 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Uniwersytet SWPS, Fundację Stabilo i portal Ngo.pl, zarówno przedstawiciele organizatorów jak i uczestnicy spotkania kontynuują współpracę.

Przygotowano raport z badań "Wyzwania i zagrożenia pracy w NGO i Nieformalnych ruchach społecznych”, przeprowadzonych przez dr Marzenę Cypryańską-Nezlek z Uniwersytetu SWPS.

Udostępniamy także opracowanie zawierające rekomendacje wypracowane w drugiej części konferencji z zastosowaniem metody Word Café. Dzięki zaangażowaniu działaczek i działaczy organizacji pozarządowych, aktywistek i aktywistów ruchów nieformalnych oraz wsparciu psychologów i psychoterapeutów do dalszej pracy nad rekomendacjami w grupach roboczych zgłosiło się 25 osób.

Osoby, które chciałyby się jeszcze przyłączyć zapraszamy do zgłaszania się mailowo wsparcie@stabilo.org.pl

Kolejne badania i konferencja

Dr Marzena Cypryańska–Nezlek przygotowuje kolejna ankietę badawczą - tym razem skierowaną do zarządów organizacji pozarządowych oraz liderek i liderów ruchów nieformalnych. Będzie ona przeprowadzona w kwietniu 2020 r.

Druga konferencja "Kryzys psychiczny u osób działających w organizacjach pozarządowych oraz ruchach nieformalnych" zaplanowana jest 3 czerwca 2020 r. w godzinach 10.00-17.00 na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z koordynatorką projektu Joanną Troszczyńską-Reyman z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (22) 55 17 989, e-mail: joanna.troszczynska-reyman@brpo.gov.pl

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Dagmara Derda