Godło RP
Biuletyn Informacji Publicznej RPO
Zawartość

Kronika

Formularz wyszukiwania

Data początkowa
Data końcowa
 • dziewczęce nogi owinięte łańcuchem
  2021-07-21

  Ludzie skarżą się RPO na słowa doradcy MEiN dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego o „właściwym wychowaniu kobiet, a mianowicie ugruntowaniem dziewcząt do cnót niewieścich”. Utrwalają one stereotypy płci oraz ingerują w konstytucyjne prawa i wolności, zwłaszcza prawo do równego traktowania. Promowanie jednego modelu rodziny i ról pełnionych przez kobiety i mężczyzn może też godzić w konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. A edukacja musi być wolna od jakiekolwiek formy dyskryminacji ze względu na płeć.

 • Żołnierze na zbiórce
  2021-07-21

  Żołnierka Wojsk Obrony Terytorialnej- kancelistka po zajściu w ciążę została zawieszona w służbie na czas ciąży i na sześć miesięcy po porodzie. Przepisy przewidują to niezależnie od stanu zdrowia ciężarnej żołnierki WOT i specyfiki jej stanowiska. Tymczasem kobiety w ciąży, pełniące służbę wojskową innego rodzaju niż w WOT, dopiero w zależności od ich sytuacji są uznawane za czasowo niezdolne do czynnej służby.

  AKTUALIZACJA: MON zapowiada prace nad stosowną zmianą przepisów 

 • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Zdrowie"
  2021-07-21

  Obywatel skarży się, że sanepid odmówił zwolnienia go z kwarantanny domowej – wobec pozytywnego wyniku testu u żony i corki. Tymczasem obowiązku kwarantanny, gdy na COVID-19 chorują domownicy, nie stosuje się do osób zaszczepionych. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o sprawę Ministra Zdrowia wobec rozbieżności w resortowym przekazie, a obywatelowi wskazuje, co robić w takiej sytuacji.

 • Waga jako symbol sądownictwa
  2021-07-20

  Obywatele mają problemy z przeglądaniem akt swej sprawy sądowej. Utrudniona jest praca adwokatów. Publiczność nie ma dostępu do sal rozpraw. Mimo poprawy sytuacji epidemicznej nie złagodzono ograniczeń związanych z wejściem do sądów. RPO pyta prezesów wszystkich sądów apelacyjnych, jakie działania podjęto, aby zapewnić dostępność sądów dla obywateli.

 • Grafika przedstawiająca ludzi którzy kontaktują się ze sobą i pomagają na odległość
  2021-07-20
  • Ojciec nie może się spotkać z córkami mieszkającymi w Słowacji – mimo orzeczonych sądownie kontaktów z nimi – bez 14-dniowej kwarantanny po powrocie do Polski
  • Wyjątki od tego obowiązku nie obejmują bowiem sytuacji transgranicznych kontaktów z dziećmi, orzeczonych przez sąd
  • Tymczasem słowackie prawo nie przewiduje kwarantanny wobec cudzoziemca w takiej sytuacji - ale powrót z dziećmi na wakacje do Polski wiązałby się już z kwarantanną
 • Wózek inwalidzki, ręka
  2021-07-20

  43 letniemu obywatelowi z niepełnosprawnością odmówiono dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON. To dyskryminacja z uwagi na wiek – ocenia RPO, który wystąpił do PCPR o zmianę treści zasad udzielania dofinansowań.

 • Grafika: na niebieskim tle gwiazdki-parasolki. Spod jednej z nich wygląda człowiek
  2021-07-20

  RPO przystąpił do sprawy Brodowiak i Dżus przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, dotyczącej statusu sędziów sądów powszechnych. Zwrócił się również o dopuszczenie do kolejnych spraw dotyczących zmian w wymiarze sprawiedliwości: sędziów Łukasza Bilińskiego i Pawła Juszczyszyna oraz prokuratora Waldemara Pionki. Sprawy te mogą mieć daleko idące skutki dla zachowania rządów prawa, trójpodziału władzy oraz niezależności sądownictwa w Polsce.

 • kobieta z widokiem cyfrowych danych na twarzy
  2021-07-20

  Osoby transpłciowe i niebinarne nie mają możliwości wykazania w Narodowym Spisie Powszechnym swej tożsamości płciowej zgodnej ze stanem faktycznym. RPO prosi prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o określenie takiego sposobu  wypełniania formularza, aby te osoby nie naraziły się na odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

 • Ogrodzenie biegnące przez ośnieżony krajobraz
  2021-07-20

  Cudzoziemiec dostał w 2017 r. decyzję Straży Granicznej o zobowiązaniu go do powrotu i zakazie ponownego wjazdu do Polski. Wniósł on do SG o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych – jest bowiem w związku z obywatelką Rosji mającą zgodę na pobyt stały. RPO wystąpił do odpowiedniego komendanta SG. Dostał odpowiedź, ze takie postępowanie wszczęto

 • Wózek inwalidzki, ręka
  2021-07-19

  Realizacja prawa do godnego życia nie polega tylko na poprawie usług społecznych – ale na przeniesieniu wsparcia do lokalnej społeczności i konsekwentnym likwidowaniu placówek całodobowej opieki. Nie chodzi tu o mieszkanie w konkretnym budynku, ale możliwość wyboru i podejmowania decyzji o swoim życiu. Takie argumenty przedstawia RPO w piśmie do ministry Marleny Maląg