Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zbigniew Nosowski

Panelista I Kongresu Praw Obywatelskich

Członek Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich​

Socjolog, teolog, publicysta i działacz katolicki, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”. Od urodzenia (1961) mieszka w Otwocku. Żonaty, ma dwie dorosłe córki. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz teologii na Akademii Teologii Katolickiej i w Instytucie Ekumenicznym Światowej Rady Kościołów w Bossey pod Genewą. W latach 1980-1984 działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od roku 1983 do dziś uczestnik chrześcijańskiego ruchu „Wiara i Światło”, skupiającego osoby z upośledzeniem umysłowym, ich rodziny i przyjaciół. W latach 1988-1990 sekretarz konwersatorium „Polska w Europie”. Od roku 1989 członek redakcji miesięcznika „Więź”, od 2001 redaktor naczelny pisma (obecnie - kwartalnika). W latach 1991-2009 członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, w tym 1992-1996 wiceprezes Klubu. W latach 1993-2001 autor ponad 300 programów telewizyjnych, m.in. cyklów „Boskie i cesarskie” oraz „Dzieci Soboru zadają pytania”. Dwukrotnie - w roku 2001 i w roku 2005 - był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie. W latach 2002-2008 konsultor Papieskiej Rady ds. Świeckich. Od roku 2002 przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich, organizator corocznych obchodów rocznicy zagłady otwockich Żydów.  Od roku 2007 członek Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, w tym w latach 2007-2009 chrześcijański współprzewodniczący, 2009-2015 wiceprzewodniczący. Od roku 2003 współorganizator ekumenicznych Zjazdów Gnieźnieńskich. W latach 2006-2010 członek Rady Rzecznika Praw Obywatelskich. Od roku 2009 członek Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Od roku 2013 członek Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie. Od roku 2014 członek Rady Programowej Polskiego Radia S.A.W 2005 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2012 r. Krzyżem Oficerskim tegoż Orderu. Autor kilku książek, m.in.: „Parami do nieba. Małżeńska droga świętości” (2004, 2010), „Szare a piękne. Rekolekcje o codzienności” (2007), „Polski rachunek sumienia z Jana Pawła II” (2010), „Krytyczna wierność. Jakiego katolicyzmu Polacy potrzebują” (2014).

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP