Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Miesięcznik „Więź”

Data:

Laureat Nagrody im. Pawła Włodkowica w 2006 r.

Więź – katolicki miesięcznik społeczno-kulturalny wydawany w od 1958 r.

Miesięcznik został założony przez świeckich działaczy katolickich stawiających sobie za cel intelektualne ożywienie polskiego katolicyzmu oraz otwarcie go na współczesną kulturę. W okresie PRL środowisko „Więzi” miało swój udział w tworzeniu opozycji demokratycznej i ruchu „Solidarność”. W stanie wojennym czasopismo zostało zawieszone.

Redaktorami Naczelnymi miesięcznika Więź byli: Tadeusz Mazowiecki, Wojciech Wieczorek, Stefan Frankiewicz, Cezary Gawryś, Zbigniew Nosowski.

Ważne linki:

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2013-02-05 16:50:59
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk