Doktorat hc Uniwersytetu Szczecińskiego dla Zbigniewa Nosowskiego, członka rady społecznej RPO

Data:
Tagi: kalendarium

13 czerwca odbyła się uroczystość nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego redaktorowi Zbigniewowi Nosowskiemu.

W uroczystości wzięli udział członkowie Senatu i środowiska naukowe Uniwersytetu. Doktorat przyznany został za misję społeczną czynienia dobra red. Nosowskiego. Jako redaktor naczelny Więzi Zbigniew Nosowski ma wielki wkład w rozwój dziennikarstwa, wolności słowa, działania na rzecz słabszych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz rozwijania dialogu polsko-żydowskiego.

W laudacjach podkreślono, że istotą działalności red. Nosowskiego jest myślenie o człowieku, a człowiek to zaproszenie do wzmacniania relacji.

Zastępczyni RPO Hanna Machińska przekazała listy gratulacyjne dla redaktora Nosowskiego oraz rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Edwarda Włodarczyka, podkreślając jednocześnie niezwykle ważną role, jaką odgrywa głos Zbigniewa Nosowskiego w pracy RPO, a zwłaszcza jego udział w radzie społecznej RPO.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-06-14 17:01:38
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-06-14 17:02:49
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk