Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja Fundacji Rafto o praworządności w Polsce z udziałem RPO Adama Bodnara

Data:
Tagi: kalendarium

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wziął w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, w konferencji na temat praworządności w Polsce. Konferencję zorganizowała norweska fundacja Rafto - organizacja non profit z Bergen. Została ona założona w 1987 roku dla upamiętnienia profesora historii ekonomii oraz obrońcy praw człowieka Thorolfa Rafto. Raz w roku przyznaje nagrodę osobom, które przyczyniają się do ochrony praw człowieka.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który był jednym z uczestników dzisiejszej konferencji w Parlamencie Europejskim, otrzymał tę nagrodę w 2018 roku. Podczas przemówienia przedstawił swoją wizję wydarzeń w Polsce.

- Decyzja TSUE, która została przyjęta w październiku ubiegłego roku – i która była bardzo świętowana w Polsce – nie zostałaby podjęta bez wsparcia polskiego społeczeństwa obywatelskiego i bez zaangażowania politycznych i niepolitycznych aktorów. Trzeba podkreślać, że Komisja Europejska nie zareagowałaby na problem praworządności w Polsce gdyby nie aktywność polskiego społeczeństwa – mówił Adam Bodnar.

- Dzięki temu niezależność Sądu Najwyższego została ocalona - wskazał. Dodał, że problemy nie zniknęły, a ich przykładem jest wtorkowa rozprawa w Luksemburgu w sprawie pytań prejudycjalnych SN. Zaznaczył, że problemem są też postępowania dyscyplinarne wszczęte wobec niektórych sędziów, szczególnie wobec tych – jak mówił - którzy „wyrażają i podnoszą obawy dotyczące niezależności sądownictwa”.

Rzecznik mówił też o sytuacji sędziów, którym wytaczane są sprawy dyscyplinarne – choćby za to, że otrzymali nagrodę od Prezydenta Gdańska. Biuro RPO szczegółowo monitoruje te sprawy zdając sobie sprawę, jak niebezpieczne to narzędzie wpływu na niezawisłość sędziowską. A to ma bezpośredni wpływ na los spraw, z którymi obywatele idą do sądów.  

W konferencji wzięli udział także mec. Sylwia Gregorczyk Abram, mec. Michał Wawrykiewicz i Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura European Council on Foreign Relations.

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk