Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Testujmy pacjentów szpitali psychiatrycznych. RPO do MZ

Data:

RPO popiera apel dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku Mariusza Kaszubowskiego do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowego testowania pacjentów na obecność SARS-CoV-2.

Na oddziałach psychiatrycznych wyjątkowo często dochodzi do kontaktu pracowników i chorych, chociażby w trakcie stosowania środków przymusu bezpośredniego czy podawania lekarstw. Przecież na te oddziały pacjenci trafiają często wbrew swojej woli, w różnej kondycji psychicznej. Nie można też zakładać, że w kryzysie choroby psychicznej przed przyjęciem do szpitala ludzie przestrzegali reżimu sanitarnego wprowadzonego w związku z koronawirusem.

V.7016.46.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-05-22 09:54:18
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2020-10-16 16:02:30
Operator: Łukasz Starzewski