Koronawirus. RPO pyta o sytuację w szpitalach psychiatrycznych wykonujących środek zabezpieczający

Data:
 • Rodziny obawiają się o sytuację swych bliskich, umieszczonych przez sąd w zakładach psychiatrycznych wobec niemożności ich odpowiedzialności karnej z powodu niepoczytalności
 • RPO pyta o przygotowania tych zakładów na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa

Czas pandemii stawia przed personelem medycznym szczególnie trudne i nieznane wcześniej wyzwania. W związku z tą sytuacją również zakłady psychiatryczne wprowadzają różne rozwiązania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Oprócz zaleceń odgórnych, decyzje o ich zakresie podejmują także dyrektorzy poszczególnych placówek. Czynią to, mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i środków ochronnych ograniczających ryzyko transmisji zakażenia oraz potrzebę zapewnienia praw należnych pacjentom.

Rodziny pacjentów internowanych zgłaszają jednak do Biura RPO obawy o zdrowie i życie swoich bliskich, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie.

Rzecznik Praw Obywatelskich stale monitoruje wszelkie miejsca pozbawienia wolności. Dlatego zwrócił się o informacje o stanie przygotowań zakładów psychiatrycznych o różnym poziomie zabezpieczenia, w których wykonywane są środki zabezpieczające, na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa SARS-CoV-2.

RPO prosi o odpowiedzi na pytania:

 • Czy Ministerstwo Zdrowia wydało zalecenia dotyczące postępowania w dobie pandemii dedykowane zakładom psychiatrycznym.
 • Jakiego rodzaju zalecenia sanitarne wprowadzono do realizacji przez personel medyczny, jak i przez osoby internowane?
 • Czy wprowadzono środki ostrożności wobec osób wchodzących na teren zakładów psychiatrycznych, jeżeli tak, na czym one polegają?
 • Czy wprowadzono ograniczenia w korzystaniu przez pacjentów z przysługujących im praw, jeżeli tak, to w jakim zakresie?
 • Czy pacjenci otrzymują informacje i w jakiej formie, o zagrożeniu koronawirusem i objawach, na które powinni zwracać uwagę?
 • Czy wśród pacjentów znajdują się obecnie osoby z podejrzeniem koronawirusa, odbywające kwarantannę, ewentualnie czy u któregokolwiek z pacjentów stwierdzono zarażenie koronawirusem? Jeżeli tak, to gdzie i w jakich warunkach osoby te przebywają?
 • Czy pacjenci, wobec których zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem, są poddawani testom na obecność tego wirusa? Jeżeli tak, ile takich testów już wykonano?
 • Czy Komisja Psychiatryczna do spraw Środków Zabezpieczających nadal kieruje do zakładów psychiatrycznych? Jeżeli tak, czy pacjenci nowoprzyjmowani są poddawani testom na obecność wirusa?
 • Czy realizowane są działania polegające na przenoszeniu pacjentów pomiędzy zakładami psychiatrycznymi o różnych poziomach zabezpieczenia ?
 • Jakich trudności obecnie doświadczają zakłady psychiatryczne w związku z zagrożeniem epidemiologicznym?

IX.517.877.2020

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-05-04 08:49:55
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk