Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Bochni została opanowana

Data:
 • 152 mieszkańców i 88 pracowników DPS w Bochni zostało objętych kwarantanną
 • W placówce potwierdzono na razie 5 przypadków zarażenia koronawirusem (4 mieszkańców i 1 pracownik)
 • W DPS podjęto działania, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa

- Jestem wdzięczny RPO za zainteresowanie sytuacją – podkreśla Starosta Bocheński. Adam Korta odpowiedział na wystąpienie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z 3 kwietnia 2020 r. w sprawie sytuacji w Domu Pomocy Społecznej w Bochni.

Starosta przedstawił dane z 6  kwietnia. DPS w Bochni to placówka  dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle psychicznie chorych. Koronawirus został zdiagnozowany u 4 mieszkańców -  osób chorujących psychicznie - oraz u pielęgniarki pracującej z osobami starszymi. Rodziny zakażonych mieszkańców zostały poinformowane.

Jak podkreślił starosta, kwarantanną objęto wszystkich mieszkańców DPS – zarówno chorujących psychicznie, jak i seniorów, łącznie – 152 osoby. Również 88 pracowników przebywa w kwarantannie, przy czym 31 osób odbywa ją w DPS. Do bezpośredniej opieki nad mieszkańcami wyznaczono 12 pracowników w budynku dla osób w przewlekle psychicznie chorych oraz 14 pracowników w budynku dla osób w podeszłym wieku. - Jest to minimalna liczba personelu dla zapewnienia właściwej opieki – zaznaczył Adam Korta.

Testy na obecność koronawirusa przeprowadzono u wszystkich mieszkańców w podeszłym wieku, tzn. 87 osób oraz 4 mieszkańców oddziału dla osób chorujących psychicznie, a także u 2 osób z personelu. Czterech mieszkańców jest hospitalizowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, natomiast pielęgniarka u której zdiagnozowano koronawirusa przebywa w izolacji domowej.

Starosta wskazał na podjęte działania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa:

 • 11 marca oba budynki na terenie placówki zostały zamknięte dla odwiedzających.
 • Wprowadzono całkowity zakaz wyjść mieszkańców na zewnątrz poza spacerem do ogrodu.
 • Ograniczono wzajemny kontakt między mieszkańcami, a także między mieszkańcami a personelem.
 • Zapewniono środki ochrony osobistej dla pracowników, które obejmują: rękawiczki, maseczki, przyłbice, gogle i fartuchy ochronne. Środki te są na bieżąco uzupełniane. Wsparcia w tym zakresie udzielił m.in. Wojewoda Małopolski.
 • Ograniczono do minimum kontakty między pracownikami oddziałów.
 • Wprowadzono monitorowanie stanu zdrowia personelu oraz mieszkańców.
 • Pracownicy obsługujący kuchnię są całkowicie odizolowani od reszty osób przebywających na terenie placówki. Zachowują wszelkie środki ostrożności w tym używają środków ochrony osobistej. Posiłki przygotowane przez personel kuchni przekazywane są bezkontaktowo w jednorazowych termicznych pojemnikach. Posiłki dla pracowników są dostarczane przez firmę cateringową.
 • Pracownicy zostali zakwaterowani w pomieszczeniach administracyjnych DPS oraz innych pokojach niewykorzystanych obecnie przez mieszkańców. Na potrzeby mieszkalne udostępniono też pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy usytuowanego przy budynku DPS. Pomieszczenia przeznaczone dla personelu zostały wyposażone w wystarczającą ilość łóżek.
 • Pokoje mieszkańców przewiezionych do szpitala zakaźnego zostały odpowiednio zdezynfekowane. Dodatkowo zabieg ten przeprowadzono we wszystkich pomieszczeniach kuchni oraz pralni. W pralni zastosowano podział sanitarny dotyczący prania i dystrybucji na oddziały bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców.

Zarówno pracownicy jak i mieszkańcy mają możliwość kontaktu z psychologiem. Dwóch psychologów zewnętrznych zaoferowało pomoc psychologiczną w formie rozmowy telefonicznej lub wideokonferencji.

Starosta ocenił, że współpraca z Wojewodą Małopolskim jest poprawna. Na bieżąco prowadzone są wideokonferencje, rozmowy telefoniczne oraz wymiana korespondencji urzędowej. Wojewoda zadeklarował pomoc zarówno w uzyskaniu środków ochrony osobistej dla personelu, jak również w proces pobierania wymazów, a także uzyskania szybkich wyników laboratoryjnych na obecność COVID-19.

- Jestem wdzięczny za zainteresowanie się sytuacją kryzysową, która ma miejsce w DPS w związku z wystąpieniem zarażenia pacjentów i personelu wirusem COVID-19. Doceniam fakt niesienia pomocy prawnej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – podkreślił starosta Artur Korta.

KMP.071.4.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski