Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Środki bezpieczeństwa w izbach zatrzymań Żandarmerii Wojskowej

Data:
  • Nie zdiagnozowano przypadków koronawirusa w żadnej izbie zatrzymań Żandarmerii Wojskowej
  • W placówkach tych wprowadzono odpowiednie procedury, z którymi zapoznano żołnierzy

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej odpowiedział na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 12 marca 2020 r. RPO pytał o działania podjęte w miejscach zatrzymań w związku z epidemią koronawirusa.

Żandarmeria stosuje rekomendacje i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego WP oraz wytyczne Inspektora Rodzajów Wojsk w związku z wystąpieniem koronawirusa. Ponadto opracowana została procedura postępowania podczas konwojowania i przyjęcia do izby zatrzymań osób objętych kwarantanną oraz wystąpienia u osadzonych objawów związanych z koronawirusem.

Dokumenty te przesłano  wszystkim jednostkom ŻW. Żołnierze pełniący służbę w izbach zatrzymań przeszli także instruktaż w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa. Informacje dotyczące tego zagrożenia zostały też wywieszone we wszystkich placówkach.

- Zarówno dla obsługi izby zatrzymań, jak i osadzonych, zabezpieczono środki ochrony indywidualnej oraz materiały do dezynfekcji na bazie alkoholu oraz ogólnodostępne środki czystości m.in. mydło – zaznaczył komendant główny ŻW gen. bryg. Tomasz Połuch.

Każda osoba przed przyjęciem do izby zatrzymań przechodzi badania lekarskie dopuszczające do osadzenia. W przypadku zgłoszenia lub wystąpienia objawów chorobowych, decyzję o poddaniu osadzonego testom na koronawirusa podejmie lekarz.

Dotychczas jednak żaden z osadzonych nie zgłaszał objawów świadczących o zarażeniu wirusem, zatem nie było konieczności izolowania osób zakażonych. - W przypadku wystąpienia objawów izolacja realizowana będzie zgodnie z decyzją organu, który zdecydował o zatrzymaniu osoby: w ramach cywilnej służby zdrowia, PdOZ Policji lub wyznaczonego aresztu śledczego – wskazał komendant.

Dotychczas nie odnotowano również, aby któryś z żołnierzy pełniących służbę w izbie zatrzymań miał kontakt z osadzonym z podejrzeniem koronawirusa. W przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia takiego kontaktu stosowane będą zalecenia ws. organizacji kwarantanny.

Komendant zaznaczył, że ze względu na specyfikę zadań, izby funkcjonują w systemie doraźnym tzn. w sytuacji braku osób osadzonych pozostają zamknięte, a obsługa utrzymuje całodobowe dyżury w gotowości do podjęcia działań.

KMP.071.4.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-04-01 11:13:12
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-03-03 09:54:53
Operator: Łukasz Starzewski