Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Problemy z terminami egzaminu adwokackiego i radcowskiego

Data:
  • Z powodu epidemii przesunięto termin tegorocznego egzaminu adwokackiego i radcowskiego. Mają się odbyć pod koniec czerwca, o ile sytuacja na to pozwoli
  • Powoduje to niepewność i stres osób, które chciały przystąpić w tym roku do egzaminów - nie wiedzą, czy już powinny informować swoich pracodawców o terminie i składać wnioski o urlop szkoleniowy
  • Decyzja o nowym terminie egzaminów powinna być poprzedzona stosowną analizą i konsultacjami
  • Ministerstwo Sprawiedliwości nie wskazuje zaś, jak zapewni bezpieczne i higieniczne warunki egzaminów

Osoby, które w 2020 r. chciały przystąpić do egzaminu adwokackiego i radcowskiego zgłaszają się ze skargami do Rzecznika Praw Obywatelskich. Pierwotny termin tych egzaminów wyznaczono na  24-27 marca 2020 r., jednak z powodu epidemii Ministerstwo Sprawiedliwości przesunęło go. Ostatnio resort ogłosił, że egzaminy mogą się odbyć  23-26 czerwca - o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Zgodnie z przepisami, w przypadku przeszkody uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu w wyznaczonym terminie, Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, wyznacza dodatkowy termin egzaminu.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela w liście do Ministra Sprawiedliwości wskazał m.in., że wskazane wydaje się, aby zachować termin z Prawa o adwokaturze i by egzamin adwokacki  przeprowadzono nie wcześniej niż 90 dni po jego ogłoszeniu. Jednakże, gdyby z uwagi na okoliczności konieczne było ogłoszenie go z mniejszym wyprzedzeniem czasowym, powinien być zachowany minimum 45-dniowy odstęp między datą ogłoszenia a terminem egzaminu.

Takie wcześniejsze powiadomienie o egzaminie pozwoli na podjęcie przez aplikantów przerwanej nauki do egzaminu, a z drugiej strony umożliwi organizacyjne przygotowanie egzaminu przez samorząd.

Ci, którzy zamierzali przystąpić w tym roku do egzaminów,  pozostają w niepewności terminu i warunków ich przeprowadzenia.  co powoduje u nich wzrost poziomu stresu. Osoby przygotowujące się do egzaminów nie wiedzą, czy już powinny informować swoich pracodawców o terminie egzaminu i składać wnioski o urlop szkoleniowy. Nie mogą również czynić innych  planów z uwagi na niepewność co do planowanego terminu egzaminu.

A z doniesień medialnych wynika, że epidemia nie wygasa. Tym samym podjęcie decyzji o nowym terminie egzaminu powinno być poprzedzone stosowną analizą i konsultacjami z odpowiedzialnymi podmiotami. Zgromadzenie wielu osób przystępujących do egzaminu oraz członków komisji niesie potencjalne ryzyko zakażenia. Ministerstwo Sprawiedliwości nie wskazuje zaś, jak zapewni bezpieczne i higieniczne warunki zdającym i  członkom komisji.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra Zbigniewa Ziobry o stanowisko w sprawie.

VII.561.6.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-05-15 10:10:28
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2020-06-22 11:42:41
Operator: Łukasz Starzewski