Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Lekarka w ciąży i lekarz-emeryt z nakazami pracy w czasie epidemii – interwencja RPO

Data:
  • Według mediów Wojewoda Mazowiecki skierował do zwalczania epidemii osoby, które są wyłączone ze świadczenia pracy w tym trybie
  • Wojewoda może nakazać pracę w szpitalu - ale nie dotyczy to kobiet w ciąży oraz osób po 60. roku życia
  • Rzecznik prosi Konstantego Radziwiłła o wyjaśnienia

Sprawę opisała 15 kwietnia „Gazeta Wyborcza”. Z jej ustaleń wynika, że lekarze, którzy ze względu na swoją sytuację życiową nie kwalifikują się do pracy z osobami zakażonymi otrzymali od wojewody wezwania do pracy w lecznicach.

Według art. 47 ust. 4 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u  ludzi, można wydać decyzje o skierowaniu lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa. Z mediów wynika, że decyzje zostały wydane m. in. w stosunku do osób, które z mocy tej ustawy (art. 47 ust. 3) są wyłączone ze świadczenia pracy w tym trybie.

Zdaniem RPO, gdyby tak w istocie było, naruszałoby to nie tylko przepisy ustawy, lecz także art. 65 ust. 2 Konstytucji. Stanowi on bowiem, że obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę.

Rzecznik zwrócił się do Wojewody o wyjaśnienia. Poprosił także o wskazanie wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii.

III.7040.16.2020

Załączniki:

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji: 2020-04-16 12:31:02
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski