Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus na Śląsku. Niewydolność systemu inspekcji sanitarnej

Data:
  • Pojawiają się kolejne skargi mieszkańców województwa śląskiego dotyczące działalności powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w Rybniku i Katowicach
  • RPO zwrócił się w sprawie niewydolności systemu inspekcji sanitarnej do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach podjął sprawę kolejnych skarg mieszkańców województwa śląskiego, dotyczących działalności Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Rybniku i Katowicach.

Sprawy te wiążą się bezpośrednio ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19 wśród pracowników śląskich kopalń i powodują trudności z kontaktem ze służbami sanitarnymi, wydłużają procedury i czas oczekiwania na objęcie kwarantanną, pobranie wymazu do badań i wyniki testów na obecność koronawirusa.

Niezależnie od przypadków opisanych w prasie, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął i prowadzi kilka spraw z wniosków indywidualnych, kierowanych bezpośrednio (najczęściej interwencji telefonicznych) do Biura Pełnomocnika Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach.

Wspólnym mianownikiem zgłaszanych problemów jest niewydolność systemu inspekcji sanitarnej, niemożność kontaktu ze służbami sanitarnymi, długi czas oczekiwania lub wręcz brak pobrania wymazów, zagubienie pobranych próbek lub wyników testów, długi czas oczekiwania lub brak wyników testów, brak koordynacji i informacji w zakresie objęcia kwarantanną lub jej przedłużania w odniesieniu do poszczególnych osób i członków ich rodzin, niewystarczający i nieaktualizowany przepływ informacji pomiędzy służbami sanitarnymi, a innymi podmiotami (Policja, urzędy gmin) dotyczących objęcia lub przebywania w kwarantannie danych osób.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o udzielenie wyjaśnień w trzech sprawach opisanych przez media oraz poinformowanie:

  • co stanowi przyczynę niewydolności systemu i podległych służb sanitarnych w województwie śląskim?
  • czy i jakie trudności, uwagi, postulaty, problemy zgłaszali Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni z rejonów województwa śląskiego, w których stwierdzono największe ogniska pandemii COVID-19 ? Czy zostały one rozwiązane ?
  • jakie działania, procedury, narzędzia nadzoru wdrożono lub zamierza się uruchomić aby usprawnić i przyspieszyć pracę oraz wyeliminować opisywane zdarzenia niepożądane w pracy służb sanitarnych?
  • czy Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach i podległe mu Inspektoraty w województwie śląskim, posiadają obecnie wystarczającą ilość personelu do skutecznego reagowania i działania w zwiększonej dynamice zakażeń i pobierania testów na obecność wirusa COVID-19?
  • czy udzielone dodatkowe wsparcie kadrowe przez Głównego Inspektora Sanitarnego z innych regionów kraju, w obecnej sytuacji pandemii na Śląsku jest wystarczające?
  • czy zgłaszano zaobserwowane problemy i zidentyfikowane trudności do Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewody Śląskiego lub Ministra Zdrowia i jak zareagowały w/w podmioty? 
  • czy udzieliły wymiernej i oczekiwanej pomocy i wsparcia w celu poprawy bieżącej sytuacji? 

BPK.7013.6.2020

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2020-05-25 12:18:19
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Łukasz Starzewski