Koronawirus: Luka w przepisach o postojowym. Ludzie mogą stracić prawo do zasiłków. RPO do MRPiPS

Data:
  • Przepisy o świadczeniach postojowych napisano tak, że mogą pozbawić ludzi prawa do zasiłków dla bezrobotnych
  • RPO prosi ministrę rodziny, pracy i polityki społecznej Marlenę Maląg o interwencję

Prawo do zasiłku przysługuje zarejestrowanym w urzędzie pracy, o ile nie ma dla nich propozycji pracy, a przed jej utratą pracowali co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy (art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.). Do tego czasu pracy wlicza się także pracę na podstawie umów zleceń i in. Ale jest jeden warunek – zaplata za pracę, która była podstawą wymiaru składek ZUS, musi być nie mniejsza niż minimalne wynagrodzenie miesięczne. Tymczasem świadczenie postojowe (na podstawie pierwszej specustawy z 2 marca 2020 r.) wynosi tylko 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Może się więc okazać, że część osób ubiegających się o świadczenie postojowe nieświadomie pozbawi się prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli ich pracodawca jednak kryzysu nie przetrwa i zacznie zwalniać.

RPO wnosi o pilne skorygowanie przepisów.

III.7045.18.2020

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-04-28 13:31:04
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk