Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Hejt i ataki na pracowników ochrony zdrowia niepokoją RPO

Data:
  • Pracownicy ochrony zdrowia stykają się z „mową nienawiści”, a nawet są atakowani, np. oblaniem farbą drzwi mieszkania
  • Zdarzają się też odmowy obsłużenia w sklepie czy zapisania dziecka do szpitala
  • Zaniepokojony RPO pyta Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie o skalę zjawiska

Z doniesień medialnych oraz skarg wpływających do Biura RPO Rzecznik wie o atakach i mowie nienawiści wobec osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia.

Przedstawicielka Okręgowej Izby Lekarskiej lek. Maria Kłosińska wskazuje na różne przejawy tego zjawiska:

  • związane z nierzetelnymi informacjami medialnymi, publikowanymi bez wcześniejszej weryfikacji, 
  • nienawistne słowa wobec tych, którzy w mediach społecznościowych wskazują na nieprawidłowości systemowe w walce z epidemią,
  • ataki ze strony osób z otoczenia (sąsiadów, pasażerów transportu publicznego, pracowników usług handlowych).

Medycy spotykali się również z takimi zachowaniami, jak odmowa obsłużenia w sklepie, odmowa zapisania dziecka do szpitala, konieczność przeprowadzki czy oblanie drzwi mieszkania farbą.

Sytuacja ta budzi poważne zaniepokojenie Rzecznika w związku z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa medyków i pracowników służby zdrowia, ochroną ich prawa do prywatności a także zagwarantowaniem konstytucyjnie chronionej wolności wypowiedzi.

RPO poprosił Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie o informacje o sprawach zgłoszonych przez pracowników ochrony zdrowia w tym zakresie.

VII.564.47.2020

Załączniki:

Autor informacji: Dagmara Derda
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski