Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Czy Poczta Polska ma informacje o osobach przebywających na kwarantannie? Zasady dostarczania przesyłek w czasie pandemii

Data:

Pytanie

Czy Poczta Polska ma informacje o osobach przebywających na kwarantannie? Skąd ma takie informacje? Jakie są zasady dostarczania przesyłek, czy biegną terminy na ich odbiór w czasie kwarantanny i izolacji?

Odpowiedź

Tak, Poczta Polska posiada informacje o osobach przebywających na kwarantannie.

Podstawa prawna:

Dzieje się tak na mocy §  2 ust 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, z późn. zm.).

Przepis ten mówi, że informacje o osobach przebywających na kwarantannie przekazuje się m.in. policji, wojewodom, ZUS, KRUS a także operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. (Poczta Polska)

Zasady dostarczania przesyłek w czasie pandemii

Przesyłki, dla których dochodzi do czasowego wstrzymania doręczenia z powodu kwarantanny adresata, będą przechowywane w placówkach pocztowych do czasu zakończenia kwarantanny. Próba doręczenia nastąpi po zakończeniu okresu kwarantanny. Następnie przesyłka ta, o ile nie zostanie doręczona, po upływie okresu awizacji, podlega zwrotowi.

Z informacji znajdujących się na stronie internetowej Poczty Polskiej wynika, że w przypadku adresatów objętych kwarantanną Poczta Polska od 19 października 2020 r. doręcza przesyłki listowe nierejestrowane oraz przesyłki rejestrowane do oddawczych skrzynek adresatów (z wyłączeniem przesyłek nadanych przez Sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, komornika sądowego oraz z potwierdzeniem odbioru, z elektronicznym potwierdzeniem odbioru – EPO, z zadeklarowaną wartością lub objętych złożonym przez adresata zastrzeżeniem w zakresie ich doręczania osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem). W przypadku przesyłek paczkowych, kurierskich, z potwierdzeniem odbioru lub Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru (EPO) zostanie podjęta próba doręczenia przesyłek, ale w momencie braku możliwości doręczenia, przesyłki te będą czasowo wstrzymane i przechowywane w placówce pocztowej. Z procesu doręczania przesyłek paczkowych i kurierskich zostają wyłączone przesyłki nadane przez Sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego.

Opinia RPO

Zdaniem RPO przekazywanie Poczcie informacji o osobach odbywających kwarantannę na podstawie rozporządzenia następuje z przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego. Ponadto udostępnianie danych w świetle Konstytucji (art. 51 ust. 5) stanowi materię ustawową i nie powinno być regulowane rozporządzeniem.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk