Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wyniki konkursu grantowego Funduszu Obywatelskiego ze środków norweskiej Nagrody Rafto dla polskiego Rzecznika Praw Obywatleskich

Data:

Fundusz Obywatelski rozstrzygnął 28 lutego konkurs grantowy finansowany z nagrody imienia profesora Thorolfa Rafto przyznanej w 2018 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich, dr. Adamowi Bodnarowi i Biuru RPO za walkę o prawa człowieka i niezależne sądownictwo w Polsce.

To 83 tys. zł, które zostały przekazane przez norweską Fundację Rafto zgodnie z życzeniem laureatów Funduszowi Obywatelskiemu.

Wsparte zostaną działania na rzecz niezależności sądownictwa, praw kobiet, praw mniejszości seksualnych i praw migrantów w Polsce.

Do konkursu zostało złożonych aż 121 wniosków, a ponieważ bardzo wiele z nich było wartych wsparcia, Fundusz Obywatelski zdecydował o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na granty o 22 tys. zł zebranych przez Fundusz od obywateli i obywatelek w ramach 1% PIT i darowizn.

Łączna kwota wyniosła 105 495 zł.

Lista organizacji wspartych w ramach tych środków znajduje się na stronie Funduszu Obywatelskiego

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk