Zawartość

Art. 11 - Wolność tworzenia i działania partii politycznych

 • opis kategorii - Art. 11 - Wolność tworzenia i działania partii politycznych

  1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.

  2. Finansowanie partii politycznych jest jawne.

  CO TO ZNACZY?

  Konstytucja Rzeczypospolitej, przyjmując zasadę pluralizmu politycznego, zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Stanowi jednocześnie, że mają one zrzeszać obywateli polskich na zasadzie dobrowolności i równości.

  Za formy organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które realizują się w zasadzie pluralizmu, należy uznać m.in. takie podmioty jak: partie polityczne (art. 11 oraz 13 Konstytucji RP), związki zawodowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, ruchy obywatelskie, inne dobrowolne zrzeszenia oraz fundacje (art. 12 Konstytucji RP).

  Celem partii politycznych jest demokratyczny udział w rządzeniu lub przynajmniej pośredni wpływ na władzę. Żeby pluralizm polityczny mógł funkcjonować prawidłowo, niezbędne jest istnienie pewnych sprzyjających warunków prawnych, społecznych i politycznych. Przede wszystkim konieczne jest istnienie wolnych i obiektywnych środków masowego przekazu (wolne media), wolne wybory, odpowiednie zasady finansowania działalności politycznej i in.

 • Liczba całkowita wyników: 5

  Formularz wyszukiwania

  Data początkowa
  Data końcowa
  Subskrybuj Art. 11 - Wolność tworzenia i działania partii politycznych