Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Syn ma ślub cywilny w piątek. W urzędzie jest limit 10 osób. Czy to zgodne z prawem? - pytanie na infolinię RPO

Data:

Tak. Choć w różnych urzędach limity są różne.

Żeby ślub mógł być zawarty, co do zasady musi wziąć udział w ceremonii pięć osób: nowi małżonkowie (nupturienci), świadkowie oraz kierownik urzędu stanu cywilnego.

To, kto jeszcze – leży w gestii samych urzędów, bo to one odpowiadają za organizację pracy, w tym za to, by instytucja w pandemii była w stanie zachować ciągłość realizacji zadań.

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861 ze zm.) do dnia 31 sierpnia 2021r. wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniom polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Do takich spraw zaliczona się rejestrację stanu cywilnego (§ 21 ust. 4 pkt 1 rozp.RM). Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń podejmuje, z zastrzeżeniem ust. 4, kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki (§ 21 ust. 5 rozp.RM).

Konkludując, liczba osób, które mogą uczestniczyć w ceremonii jest uzależniona od decyzji kierownika urzędu administracji publicznej, dyrektora generalny urzędu lub kierującego jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obywateli podczas ceremonii. Dlatego liczba osób podczas ceremonii ślubu cywilnego może być zależna od różnych czynników związanych z bezpieczeństwem epidemicznym, w odniesieniu do których osoby kierujące danym urzędem ustalą właściwe limity.

Stan prawny na dzień 2 lipca 2021r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: zmiana treści
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: zmiana treści
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk