Czy podczas stanu epidemii komornik może prowadzić egzekucję z emerytury? - pytanie na infolinię 800-676-676

Data:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.), zwana powszechnie „ustawą covidową” nie wprowadziła w  kwestii egzekucji ze świadczenia emerytalnego żadnych ograniczeń. W związku z tym w chwili obecnej istnieje możliwość prowadzenia egzekucji ze świadczenia jakim jest  emerytura.

Stan prawny na dzień 5 lutego 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji: 2021-02-08 10:55:19
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk