Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kolejna wizyta rzecznika w Opolu i Dobrzeniu Wielkim – spotkanie mediacyjne w sprawie zmiany granic miasta

Data:

19 lipca rząd podjął decyzję o przyłączeniu do Opola części terenu czterech sąsiednich gmin. Postanowiono tak jeszcze przed omówieniem tej kwestii podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i mimo wyników konsultacji społecznych, w których mieszkańcy okolicznych gmin opowiedzieli się zdecydowanie przeciwko przyłączeniu do Opola. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Podczas poprzedniej wizyty w Opolu rzecznik zaproponował pośredniczenie w nawiązaniu rozmów pomiędzy skonfliktowanymi samorządami. Przyjęte rozporządzenie będzie bowiem miało znaczące, negatywne skutki dla budżetów „okrojonych” gmin (w szczególności gminy Dobrzeń Wielki)i – tym samym – dla możliwości wykonywania przez nie swoich zadań. Dlatego rozmowy dotyczące wzajemnych rozliczeń muszą zostać podjęte niezwłocznie, pomimo trwającego sporu prawnego co do poprawności procedury poprzedzającej decyzję rządu.

26 lipca z inicjatywy rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara w siedzibie Izby Adwokackiej w Opolu odbyły się mediacje z udziałem wszystkich stron sporu. Spotkanie otworzył dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu adw. Cezary Goryszewski.

Podczas spotkania mediacyjnego strony sporu porozumiały się w kwestii rozpoczęcia rozmów dwustronnych pomiędzy miastem Opole a poszczególnymi gminami i przedstawicielami powiatu opolskiego, który również zostanie dotknięty finansowo zmianą granic. Mediacje mają dotyczyć w szczególności:

 • problemu rekompensat dla gmin za mienie znajdujące się na obszarze mającym się stać częścią Opola (a uzyskanie ich jest dla wszystkich, z wyjątkiem gminy Prószków, warunkiem skonstruowania budżetów na przyszły rok),
 • kwestii uspokojenia nastrojów społecznych,
 • wypracowania modelu współpracy między zainteresowanymi samorządami, opartego na stałym dialogu.

To właśnie brak dialogu pomiędzy skonfliktowanymi samorządami wygenerował bowiem konflikt, który obecnie tak trudno jest zażegnać. Być może zainicjowane przez rzecznika rozmowy staną się kamieniem milowym w nawiązaniu trwałego porozumienia i udanej współpracy pomiędzy stronami obecnego sporu.

W rozmowach wzięli udział:

 • wojewoda opolski Adrian Czubak,
 • wicewojewoda opolski Violetta Porowska,
 • marszałek województwa Andrzej Buła,
 • wicemarszałek województwa Roman Kolek,
 • prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski,
 • wiceprezydent Opola Mirosław Pietrucha,
 • wicestarosta opolski Leonarda Płoszaj,
 • wójt gminy Dobrzeń Wielki Henryk Wróbel,
 • wójt gminy Turawa Waldemar Kampa,
 • Łukasz Raida z Urzędu Gminy w Komprachcicach,
 • wójt gminy Dąbrowa Marek Leja,
 • burmistrzyni miasta Prószków Róża Malik,
 • ordynariusz opolski ks. biskup Andrzej Czaja,
 • wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu adw. Marian Jagielski,
 • poseł Ryszard Wilczyński.

Rzecznikowi towarzyszyli Główny Koordynator ds. Projektów Regionalnych BRPO Andrzej Stefański oraz naczelnik Wydziału Prawa Administracyjnego i Ochrony Zdrowia w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Łukasz Kosiedowski.

Kolejne spotkanie – w tym samym składzie – zaplanowane zostało na 7 września. Zostaną na nim przedstawione efekty rozmów dwustronnych.

Ważne linki:

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk