Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Komisariacie Policji w Jabłonnie.

Data

W dniu 15 lipca 2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Komisariat Policji w Jabłonnie. W czasie wizyty dokonano inspekcji pomieszczeń służbowych i radiowozów, przeprowadzono rozmowy z personelem oraz zapoznano się z wybraną dokumentacją. W czasie wizyty na terenie komisariatu nie przebywała żadna osoba zatrzymana.

Wizytowany komisariat podlega pod Komendę Powiatową Policji w Legionowie. W budynku mieści się również Punkt wyczekiwania zespołu medycznego pogotowia ratunkowego, co należy uznać za dobre rozwiązanie, ponieważ w wielu przypadkach pozwala to na udzielnie szybkiej pomocy medycznej osobom przebywającym na terenie komisariatu, w tym osobom zatrzymanym oraz w stanie nietrzeźwości.

Bardzo dobrze KMPT oceniło także warunki bytowe wizytowanej placówki. Pokoje policjantów są jednoosobowe, co gwarantuje większy komfort pracy. Ponadto w pokoju dzielnicowych zorganizowano kącik dla dzieci z wykładziną z bajowym motywem, wyposażony w gry, puzzle, kolorowanki i maskotki. Zatem rodzice przychodzący na spotkanie z dzielnicowym mogą zabrać swoje dzieci, dzięki czemu w oczach młodego pokolenia budowany jest pozytywny wizerunek Policji, jako instytucji przyjaznej i otwartej na potrzeby obywateli.

W Komisariacie mogą przebywać osoby zarówno zatrzymane, jak i doprowadzone przez Policję do czynności procesowych, ale też takie, które przychodzą z własnej woli, np. poszkodowani, którzy chcą zgłosić przestępstwo. Osoby zatrzymane lub dorowadzone do wytrzeźwienia umieszczane są w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym.

Delegacja KMPT nie uzyskała informacji wskazujących, by wobec osób pozostających w dyspozycji Policji stosowane były tortury lub inne formy złego traktowania. W ocenie wizytujących wzmocnienia wymagają natomiast podstawowe zabezpieczenia służące ochronie przed torturami:

  • zdarzają się bowiem sytuacje, w których konsultacje z obrońcą odbywają się w pomieszczeniu monitorowanym,
  • na komisariacie nie ma listy adwokatów/radców prawnych, którzy mogliby udzielić pomocy prawnej,
  • nie wszyscy zatrzymani badani są przez lekarza (policjanci kierują się w tej kwestii prawem krajowym),
  • funkcjonariusze są obecni podczas przeprowadzania badania lekarskiego osoby zatrzymanej,
  • w budynku komisariatu nie było informacji o możliwości złożenia skargi lub wykazu instytucji stojących na straży praw człowieka, do których poszkodowani mogliby zwrócić się o podjęcie interwencji, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Szczegółowe rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, mające na celu poprawę sytuacji osób zatrzymanych i wzmocnienie ich ochrony torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2019-07-29 11:58:15
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki