Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak pacjent ma się dowiedzieć, kto może mu pomóc, skoro jego lekarz odmówił działania powołując się na klauzulę sumienia?

Data:

Prezes NFZ zgadza się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, że obecne przepisy wymagają interwencji. Pisze też, że zwrócił się z takim postulatem do Ministra Zdrowia.

W październiku 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł (sygn. akt K 12/14), że przepisy pozwalające lekarzowi skorzystać z klauzuli sumienia i odmówić wykonania świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych tylko pod warunkiem, że wskaże pacjentowi, kto mu może pomóc, są niezgodne z konstytucją.

Zdaniem Trybunału to nie na lekarzu, a na państwie, ciąży w takiej sytuacji obowiązek poinformowania pacjenta o realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego.

Orzeczenie Trybunału weszło w życie z momentem publikacji i teraz w polskim prawie nie ma przepisów regulujących sytuację, w której pacjent ma prawo do świadczenia, ale lekarz go odmawia powołując się na klauzulę sumienia. Nie wiadomo więc, jak pacjent ma się dowiedzieć się, kto może mu pomóc.

W udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi z 25 marca Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował, że zwrócił się już do Ministra Zdrowia z prośbą o rozważenie podjęcia działań ustawodawczych mających na celu modyfikację przepisów.

 

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP