Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Interwencja ZRPO Wojciecha Brzozowskiego w sprawie deportacji tadżyckiego opozycjonisty

Data:

28 maja 2023 r. około godziny 11:30 zastępca rzecznika praw obywatelskich Wojciech Brzozowski powziął informację o planowanej tego samego dnia deportacji tadżyckiego opozycjonisty, który przebywał na terenie Polski. 

Deportacja miała zostać przeprowadzona pomimo postanowienia zabezpieczającego wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Na mocy wydanego przez ten Trybunał środka tymczasowego (interim measure) cudzoziemiec nie mógł zostać deportowany z Polski przed upływem trzech tygodni od zakończenia postępowania przed polskimi władzami, w tym sądami administracyjnymi. 

ZRPO Wojciech Brzozowski podjął w tej sprawie szereg interwencji telefonicznych. Pozostawał także w stałym kontakcie z pełnomocnikiem opozycjonisty. Po interwencji deportacja została wstrzymana. 

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski