Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Interwencja RPO w sprawie siłowego przytrzymania dziecka w spektrum autyzmu

Data:
  • Dziecko w spektrum autyzmu zostało w szkole położone twarzą do podłogi i przytrzymane za ręce trzymane z tyłu. Doznało obrażeń
  • Policja umorzyła dochodzenie prowadzone w sprawie. Złożono zażalenie
  • Rzecznik prosi Kuratorium Oświaty i Policję o wyjaśnienia

Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi postępowanie wyjaśniające związane z siłowym przytrzymaniem dziecka w spektrum autyzmu. Na terenie szkoły dziecko zostało położone twarzą do podłogi i przytrzymane za ręce trzymane z tyłu, co spowodowało u niego obrażenia ciała. Policja umorzyła dochodzenie prowadzone w tej sprawie. W sprawie zostało złożone zażalenie na wskazane postanowienie.

W związku z tym RPO zwrócił się do Kuratora Oświaty i Komendanta Policji właściwych dla miejsca zdarzenia z prośbą o wyjaśnienia w sprawie. Prosi między innymi o podejmowanych czynnościach i interwencjach.

XI.7036.85.2022

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski