Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Interwencja policji pod TK 28 stycznia. RPO prosi KSP o wyjaśnienia  

Data:
  • Kilkanaście osób zatrzymano 28 stycznia podczas protestu społecznego pod Trybunałem Konstytucyjnym
  • RPO jest zaniepokojny używaniem przez policję środków przymusu bezpośredniego oraz przetrzymywaniem protestujących w tzw. kotle
  • Pyta też o opisane w mediach brutalne działania wobec zatrzymanej Pani Katarzyny

Rzecznik Praw Obywatelskich z własnej inicjatywy na podstawie informacji w mediach podjął z urzędu sprawę działań policji wobec uczestników protestu pod Trybunałem Konstytucyjnym 28 stycznia 2021 r. Powodem protestu było ogłoszenie wyroku i uzasadnienia pisemnego do rozstrzygniecia TK z 22 października 2020 r., który zaostrzył prawo aborcyjne. 

Zatrzymano wtedy kilkanaście osób, które przewieziono do różnych komend pod Warszawą.

Poważne zaniepokojenie RPO wzbudziło zwłaszcza używanie przez funkcjonariuszy środków przymusu bezpośredniego oraz przetrzymywanie protestujących w tzw. kotle.

Dlatego prosi nadinsp. Pawła Dzierżaka, p.o. Komendanta Stołecznego Policji o szczegółowe informacje dotyczące:

  • podstaw faktycznych i prawnych podjętych interwencji (w tym: wylegitymowania, zatrzymań, przetrzymywania osób w tzw. kotle);
  • przyczyn wywiezienia zatrzymanych poza Warszawę;
  • liczby osób wylegitymowanych i zatrzymanych, podstaw faktycznych  i prawnych tych działań, czasu faktycznego pozbawienia wolności;
  • czy osoby zatrzymane wniosły do sądu zażalenia na zatrzymanie; jakie dalsze czynności są wobec nich prowadzone.

Ponadto RPO zwraca się o odniesienie się do formułowanych w mediach zarzutów pod adresem policji dotyczących okoliczności i przebiegu czynności wykonywanych z udziałem Pani Katarzyny. Chodzi w szczególności o podanie przyczyn wywiezienia jej po zatrzymaniu do jednostki poza Warszawę, brutalnego przeprowadzenia kontroli osobistej, uniemożliwienia przyjęcia leków, napicia się wody i zjedzenia bułki.

II.519.145.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź prokuratury
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź prokuratury
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk