Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Policyjne postępowanie wobec uczennicy, która przewodniczyła zgromadzeniu w Poznaniu. Interwencja Rzecznika

Data:

Jak podały media, uczennica wzięła udział w manifestacji w Poznaniu i zabrała na niej głos – na początku i na końcu. Policja miała na tej podstawie uznać, że młoda kobieta jest organizatorką zgromadzenia.

Demonstracja dotyczyła zakazu aborcji.

Na podstawie doniesień medialnych Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się tą sprawą.

Prowadzone postępowanie ma zmierzać do postawienia młodej obywatelce zarzutów z art. 52 §  2 pkt 2 Kodeksu wykroczeń. Dlatego RPO wystąpił do insp. Roberta Kasprzyka, komendanta miejskiego policji w Poznaniu - na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich - o pilne przesłanie szczegółowej informacji na temat stanu prowadzonego postępowania.

VII.613.2.2021

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski