Inspekcja Pracy zajmuje się teraz tylko przypadkami grożącymi bezpośrednio życiu pracowników. GIP do RPO

Data:
  • Inspekcja Pracy zajmuje się obecnie tylko naruszeniami prawa pracy grożącymi śmiercią. Innymi sprawami zajmie się po zawieszeniu stanu epidemii – napisał główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek
  • RPO prosił go o interwencję, bowiem przepisy w kolejnych tarczach antykryzysowych pozwoliły na znaczne ograniczenie uprawnień pracowniczych

- Od 16 marca, czyli od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego Państwa Inspekcja Pracy ograniczyła czynności kontrolne do  przypadków bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz badania śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy – napisał GIP. - Czynności kontrolne związane z naruszeniami praw pracowniczych w czasie epidemii  zostaną przeprowadzone po przywróceniu uprzednich zasad prowadzenia kontroli.

III.7044.42.2020

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-05-18 15:15:47
Osoba udostępniająca: Paulina Modrzecka