Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2013 oraz o przestrzeganiu zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej

Data:
Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz