Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Okrągły stół ws. zwalczania mowy nienawiści

Data:
Tagi: wydarzenie

W Biurze RPO odbyło się posiedzenie okrągłego stołu ws. zwalczania mowy nienawiści w internecie. Inicjatorem spotkania był Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. W wydarzeniu wzięli udział Prokurator Generalny Andrzej Seremet, przedstawiciele Policji, Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także resortów sprawiedliwości, administracji i cyfryzacji oraz edukacji narodowej. W dyskusji uczestniczyli również reprezentanci portali internetowych, mediów społecznościowych, organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w zajmowaniu się problemem mowy nienawiści w internecie.

Dr Adam Bodnar podkreślił m.in., że obecnie jednym z największych problemów jest rozległa skala i częstotliwość występowania mowy nienawiści w internecie, dlatego niezbędne jest wypracowanie zasad dobrych praktyk i racjonalnej dyskusji w wirtualnym świecie. Zaznaczył też, że aby to osiągnąć potrzebna jest współpraca wielu instytucji i organizacji.

"Aktywność Policji, prokuratury, Rzecznika Praw Dziecka i organizacji pozarządowych jest duża, ale nie rozmawiajmy tylko ze sobą, nie mówmy tylko o własnych działaniach, zastanówmy się w szerokim gronie nad sprawą zasadniczą: jak wyważyć granice między wolnością słowa, prawem do anonimowości a przeciwdziałaniem tym złym zjawiskom i słowom, które powodują krzywdę innych ludzi" – zauważył Rzecznik.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że niezbędne jest edukowanie społeczeństwa na temat mowy nienawiści i sposobów jej zwalczania. Sędzia Waldemar Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa zwrócił uwagę, że dziś ogromnym problemem jest „mur bezradności”, z którym styka się osoba będąca ofiarą tzw. hejtu. W wielu przypadkach ta osoba nie wie, do kogo zwrócić się o pomoc, czy jak udokumentować przestępstwo. Z kolei Prokurator Generalny Andrzej Seremet podkreślił, że prokuratura podejmuje szereg działań na rzecz ścigania przejawów mowy nienawiści. Przypomniał, że w szczególny sposób stara się uwrażliwić na ten problem prokuratorów wydając m.in. wytyczne w sprawach związanych z przestępstwami z nienawiści popełnianymi z wykorzystaniem internetu.

Rzecznik Adam Bodnar zapowiedział, że dzisiejszy okrągły stół był pierwszym tego typu spotkaniem. I że bardzo liczy, iż w kolejnych rozmowach wezmą udział również przedstawiciele nowego rządu.

Wśród kwestii, które będą omawiane na następnych spotkaniach RPO wymienił m.in. potrzebę edukacji antydyskryminacyjnej i prowadzenia szkoleń dla sędziów i prokuratorów.  Przedmiotem rozmów będzie również zapewnienie efektywnego mechanizmu identyfikacji sprawców przestępstw motywowanych nienawiścią oraz przystępowanie prokuratorów do prywatnych aktów oskarżenia.

 

Ważne linki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP