Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Equinet: organy równościowe potrzebują skuteczniejszych regulacji

Data:
Tagi: ue

Obecne prawodawstwo unijne nie gwarantuje organom równościowym pełnej niezależności, co przekłada się na brak efektywności i wystarczających uprawnień, aby skutecznie chronić ofiary dyskryminacji – alarmują instytucje skupione w europejskiej sieci współpracy Equinet i apelują o wzmocnienie pozycji organów równościowych.

W konferencji poświęconej wymianie doświadczeń krajowych organów do spraw równości wzięły udział zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwia Spurek i dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania oraz członkini zarządu Equinet Anna Błaszczak.

Dyskusja została podzielona na 3 części. Pierwsza sesja poświęcona była wyzwaniom, jakie stoją przed prawem równościowym. Uczestnicy zastanawiali się m.in. nad czynnikami utrudniającymi jego wdrażanie. Drugi panel dotyczył konieczności wzmocnienia pozycji organów równościowych tak, by mogły w pełni wykorzystywać tkwiący w nich potencjał. Podczas ostatniej części konferencji uczestnicy zastanawiali się nad wizją kompleksowego i skutecznego ustawodawstwa zapewniającego realizację zasady równego traktowania w Europie.

Equinet to europejska sieć współpracy wyspecjalizowanych organów ds. równości, skupiająca obecnie 45 instytucji spośród 33 państw europejskich, które posiadają uprawnienia w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd i orientację seksualną. W 2011 roku Rzecznikowi Praw Obywatelskich powierzono wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania.

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Dagmara Derda
Data:
Operator: Dagmara Derda