Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Działania w sprawie torturowania zatrzymanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie - informacja

Data:

W kwietniu 2015 r. na podstawie sygnałów w mediach Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu działania w sprawie torturowania (bicia, kopania po całym ciele, rażenia paralizatorem) mężczyzny zatrzymanego pod zarzutem posiadania narkotyków w dniach 30.03-1.04.2015 r. w KMP w Olsztynie.

W sprawie tej Rzecznik występował do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie o przedstawienie informacji dotyczących działań podjętych przez te organy.

Jak wynika z uzyskanych informacji, śledztwo dotyczące powyższego zdarzenia zostało wszczęte w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie. Objęte nim zostały także inne podobne sytuacje zaistniałe w KMP w Olsztynie pod koniec marca 2015 r., dotyczące (w początkowej fazie śledztwa) czterech pokrzywdzonych.

Czterem funkcjonariuszom Policji postawione zostały zarzuty dotyczące wymuszania złożenia określonych wyjaśnień w sprawie karnej poprzez rażenie paralizatorem, pryskanie gazem łzawiącym, bicie rękami i kopanie, dociskanie pokrzywdzonych kolanem do podłogi, przewracanie na podłogę, grożenie.

W tej fazie postępowania wobec podejrzanych zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie.

W dalszym toku postępowania śledztwo, przejęte przez Prokuraturę Okręgową w Ostrołęce, objęło łącznie 10 podejrzanych, spośród których trzech jest tymczasowo aresztowanych, zaś wobec czterech stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym (poręczenie majątkowe, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju).

Rzecznik uznał tę sprawę za priorytetową ze względu na skalę i drastyczność naruszeń praw i wolności obywatelskich. Dotychczasowe ustalenia nasuwają podejrzenie, że stosowanie tortur wobec osób zatrzymanych w celu zmuszenia ich do złożenia wyjaśnień określonej treści (np. przyznania się do winy) mogło być stałą praktyką w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie.

Budzi to najwyższe zaniepokojenie Rzecznika. Sprawa ta będzie monitorowana przez Rzecznika do jej prawomocnego zakończenia.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk